Ödenti ve Belge Harçları

Merkez Yönetim Kurulu’nun 24 Kasım 2017 günü Gaziantep’te yapılan 45/29 no.lu toplantısında, Bütçe Komisyonunca yapılan çalışma sonucunda Merkez Yönetim Kuruluna önerilen ve 2018 yılı içinde (1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018) uygulanacak ödentiler ve belge harçlarının aşağıdaki şekilde belirlenerek 1 Ocak 2018 gününden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe sokulmasına;

·       İlk kayıt ödentisi                                                                                                100,- TL

·       Yıllık üyelik ödentisi (12 x 30,00TL)                                                                  360,- TL

·       Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi                                                  3.000,- TL

·       Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi                                                       3.000,- TL

·       Büro Tescil Belgesi ücret                                                                                   750,- TL

·       SM / SMB mühürü ücreti                                                                                   125,- TL

·       Kimlik kartı yenileme ücreti                                                                                 50,- TL

·       Üye tanıtım belgesi ücreti                                                                                    50,- TL

·       Şantiye şefliği belgesi ücreti                                                                               50,- TL;

·       Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti                                                                      50,- TL

Mesleki denetim maktu ücretleri:

Geçmiş yıllara ait üye aidat borçlarının 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Ayrıca, Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2020 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.