Büro Tescil Koşulları

2020 YILI BÜRO TESCİL YENİLEME İÇİN GEREKENLER

“SERBEST MESLEK” İçin Yenileme Evrakları
• Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi
• Serbest Meslek Defterinin 2020 yılı onaylı sayfasının fotokopisi
• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)
• 750 TL. Büro Tescil yenileme (peşin –taksit yapılamıyor)
• 360TL. 2020 yılı üyelik aidatı

"ŞİRKETLER” İçin Yenileme Evrakları
• Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi
• Yevmiye Defterinin 2020 yılı onaylı sayfasının fotokopisi
• Ticaret Odası’ndan alınan güncel tarihli “HİSSE ORANINI GöSTEREN YAZI” fotokopisi
• Hisse oranlarında değişiklik olması halinde Ana Sözleşme tadil metni fotokopisi
• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)
• 750 TL. Büro Tescil yenileme (peşin –taksit yapılamıyor)
• 360 TL. 2020 yılı üyelik aidatı

BÜRO TESCİL İLK KAYIT ŞARTLARI
“Serbest Meslek” İçin Gerekli Evraklar
• Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
• Serbest Meslek Defterinin 2020 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi
• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)
• 750- TL Büro Tescil İlk Kayıt ücreti
• 125 - TL Mühür Bedeli
• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 360 TL.)

"Şirket Olarak Büro Açma” İçin Gerekli Evraklar
• Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
• Yevmiye Defterinin 2020 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi
• Ticaret Sicil Gazetesi
• Güncel tarihli Hisse Oranını Gösteren Yazı (DTO'dan alınıyor)
• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
• SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)
• 750 – TL Büro Tescil İlk Kayıt ücreti
• 125 - TL Mühür Bedeli
• Toplam Aidat Borçları (Yıl x 360 TL.)