0537 912 34 31
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200311-1.htm0537 912 34 31
© Copyright: Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Programlama: Webkent Yazılım
YÖNETİM
KURULU