0537 912 34 31
YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Bilindiği üzere, 02.05.2018 tarih ve 30409 (mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile, TS 8737-Yapı Ruhsatı Standardı ve TS 10970-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılmış ve tebliğin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Yapı Belgeleri Uygulamasında ruhsat formu değişikliklerinin işlenmesiyle; yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin (fenni mesullerin) ve proje müelliflerin ıslak imzalarının yer aldığı haneler yapı ruhsatlarından çıkarılmıştır.

‘Islak imzaların kaldırılması ile ruhsat veren idarelerin denetiminin zayıflayacağı, proje müelliflerinin telif haklarının yok sayıldığı ve imzalamadıkları bir formdan sorumlu tutulmalarının mümkün olmadığı’ gerekçeleriyle TMMOB tarafından açılan davada, ıslak imzaların yer aldığı ruhsatları iptal eden hükmün yürütmesi, Danıştay 6.Dairesi tarafından durdurulmuştur.

Bu karara istinaden ilgili idarelerin kararın tebliğinden itibaren eski ruhsat standart formlarına uygun olarak ‘Yapı Ruhsatı’ ve ‘Yapı Kullanma İzin Belgesi’ düzenlemesi ve idareler tarafından ruhsatlarda yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, yapı denetçisi (fenni mesul) ve proje müelliflerinin ıslak imzalarının aranması gerekmektedir.

Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

Karar metni için tıklayınız.0537 912 34 31
© Copyright: Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Programlama: Webkent Yazılım
YÖNETİM
KURULU