0537 912 34 31
MESLEKİ DENETİM UYGULAMASI

Ü Y E L E R İ M İ Z İ N  D İ K K A T İ N E;


TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkez MYK toplantı görüşmeleri ve şube denetleme kurulu raporları doğrultusunda;şubemiz mesleki denetim uygulamasının eksik olduğu tarafımıza bildirilmiş ve uygulamanın mevzuatımız gereğince yapılması Yönetim Kurulu'muza hatırlatılmıştır.


Bu nedenle 27.03.2019 tarihli Şube Yönetim Kurulu Toplantısı 6 no.lu karar gereğince; 01.04.2019 tarihinden itibaren projelerini mesleki denetime sunmayan üyelerimiz hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını üyelerimizin bilgisine sunarız.

 

MESLEKİ DENETİM İÇİN İSTENEN BELGELER:

  1. Mimari proje (1 takım)
  2. Tapu fotokopisi, röperli kroki fotokopisi, imar durum fotokopisi (son 1 yıl içerisinde alınmış), plan kote
  3. Beyan edilmek isteniyorsa sözleşme veya sözleşme beyanı
  4. Tadilat projesi ise; eser sahibi mimarın muvaffakatnamesi ve ilk proje


0537 912 34 31
© Copyright: Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Programlama: Webkent Yazılım
YÖNETİM
KURULU