0537 912 34 31
Kanunlar
Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
Büyükşehir Belediyesi Kanunu Belediye Kanunu İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Çevre Kanunu
Damga Vergisi Kanunu
Devlet İhale Kanunu
DEVLET IHALE KANUNUNDA DEGISIKLIK
Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu Ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Gecekondu Kanunu
Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
İl Özel İdaresi Kanunu
İş Kanunu
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun
Kamu İhale Kanunu
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Kamu Konutları Kanunu
Kamulaştırma Kanunu
Kat Mülkiyeti Kanunu
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar Ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun
Toplu Konut Kanunu
Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu
TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Turizmi Teşvik Kanunu
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
0537 912 34 31
© Copyright: Mimarlar Odası Denizli Şubesi
Programlama: Webkent Yazılım
YÖNETİM
KURULU